Kratkoye rukovodstvo k matematicheskoi i naturalnoi geografii s upotrebleniem zemnago globusa i landkart sochineno v polzu rossiiskago yunoshestva i perevedeno s nemetskago yazyka ...[Brief guide on mathematics and geography...]. Kratkoye rukovodstvo k matematicheskoi i naturalnoi geografii s upotrebleniem zemnago globusa i landkart sochineno v polzu rossiiskago yunoshestva i perevedeno s nemetskago yazyka ...[Brief guide on mathematics and geography...]. Krafft. 1739.

Kratkoye rukovodstvo k matematicheskoi i naturalnoi geografii s upotrebleniem zemnago globusa i landkart sochineno v polzu rossiiskago yunoshestva i perevedeno s nemetskago yazyka ...[Brief guide on mathematics and geography...]
Collection MAE RAS: МЛ-2208
Image ID: 3864620
↑←→↓+--
Museum inventory number:
МЛ-2208
Title:
Kratkoye rukovodstvo k matematicheskoi i naturalnoi geografii s upotrebleniem zemnago globusa i landkart sochineno v polzu rossiiskago yunoshestva i perevedeno s nemetskago yazyka ...[Brief guide on mathematics and geography...]
Author:
Krafft Georg Wolfgang
Printing-house:
Printery of the Imperial Academy of Sciences
Dating:
1739
Location:
St. Petersburg city
Materials:
paper, leather, carton
Technics:
stamping