Polnoe sobranie sochinenii Mikhaila Vasilievicha Lomonosova s priobscheniem zhizni sochinitelya i s pribavleniem mnogikh ego nigde esche ne napechatannykh tvorenii. Ch. I-II. Polnoe sobranie sochinenii Mikhaila Vasilievicha Lomonosova s priobscheniem zhizni sochinitelya i s pribavleniem mnogikh ego nigde esche ne napechatannykh tvorenii. Ch. I-II. Lomonosov. 1784.

Polnoe sobranie sochinenii Mikhaila Vasilievicha Lomonosova s priobscheniem zhizni sochinitelya i s pribavleniem mnogikh ego nigde esche ne napechatannykh tvorenii. Ch. I-II.
Collection MAE RAS: МЛ-1162
Image ID: 3839625
↑←→↓+--
Museum inventory number:
МЛ-1162
Title:
Polnoe sobranie sochinenii Mikhaila Vasilievicha Lomonosova s priobscheniem zhizni sochinitelya i s pribavleniem mnogikh ego nigde esche ne napechatannykh tvorenii. Ch. I-II.
Author:
Lomonosov Mikhail Vasilievich
Dating:
1784
Location:
St. Petersburg city
Materials:
leather, carton, paper
Technics:
stamping