Kratkoye rukovodstvo k krasnorechiyu, kniga pervaya, v kotoroi soderzhitsya ritorika pokazuyuschaya pravila oboego krasnorechiya, to yest oratorii i poezii, sochinennaya v polzu lyubaschikh slovesnyya nauki trudami Mikhaila Lomonosova Imp.Akademii nauk i Istroricheskogo sobraniya chlena, khimii professora. Kratkoye rukovodstvo k krasnorechiyu, kniga pervaya, v kotoroi soderzhitsya ritorika pokazuyuschaya pravila oboego krasnorechiya, to yest oratorii i poezii, sochinennaya v polzu lyubaschikh slovesnyya nauki trudami Mikhaila Lomonosova Imp.Akademii nauk i Istroricheskogo sobraniya chlena, khimii professora. Lomonosov. 1748.

Kratkoye rukovodstvo k krasnorechiyu, kniga pervaya, v kotoroi soderzhitsya ritorika pokazuyuschaya pravila oboego krasnorechiya, to yest oratorii i poezii, sochinennaya v polzu lyubaschikh slovesnyya nauki trudami Mikhaila Lomonosova Imp.Akademii nauk i Istroricheskogo sobraniya chlena, khimii professora
Collection MAE RAS: МЛ-1108
Image ID: 3996074
↑←→↓+--
Museum inventory number:
МЛ-1108
Title:
Kratkoye rukovodstvo k krasnorechiyu, kniga pervaya, v kotoroi soderzhitsya ritorika pokazuyuschaya pravila oboego krasnorechiya, to yest oratorii i poezii, sochinennaya v polzu lyubaschikh slovesnyya nauki trudami Mikhaila Lomonosova Imp.Akademii nauk i Istroricheskogo sobraniya chlena, khimii professora
Author:
Lomonosov Mikhail Vasilievich
Printing-house:
Printery of the Imperial Academy of Sciences
Dating:
1748
Location:
St. Petersburg city
Materials:
paper, leather, carton
Technics:
stamping