Osnovatelnye nastavleniya khirurgicheskie, meditsinskie i rukoproizvodnye v polzu uchaschimsya s pribavleniem k tomu izobretennykh nekotorykh instrumentov ili orudii i drugih veschei k lekarskomu iskusstvu prinadlezhaschikh. Osnovatelnye nastavleniya khirurgicheskie, meditsinskie i rukoproizvodnye v polzu uchaschimsya s pribavleniem k tomu izobretennykh nekotorykh instrumentov ili orudii i drugih veschei k lekarskomu iskusstvu prinadlezhaschikh. Platner|Shein. 1761.

Osnovatelnye nastavleniya khirurgicheskie, meditsinskie i rukoproizvodnye v polzu uchaschimsya s pribavleniem k tomu izobretennykh nekotorykh instrumentov ili orudii i drugih veschei k lekarskomu iskusstvu prinadlezhaschikh
Collection MAE RAS: МЛ-1046
Image ID: 3932115
↑←→↓+--
Museum inventory number:
МЛ-1046
Title:
Osnovatelnye nastavleniya khirurgicheskie, meditsinskie i rukoproizvodnye v polzu uchaschimsya s pribavleniem k tomu izobretennykh nekotorykh instrumentov ili orudii i drugih veschei k lekarskomu iskusstvu prinadlezhaschikh
Author:
Platner Johann ZachariasShein Martin
Printing-house:
Printery of the Imperial Academy of Sciences
Dating:
1761
Location:
St. Petersburg city
Materials:
paper, leather, carton
Technics:
stamping