Zhitie i dela Marka Avrelia Antonina tsesarya rimskago, s sobstvennymi premudrymi ego rassuzhdeniyami o sebe samom; s nemetskago na rossiiskoi yazyk perevedennyaya Sergeem Volchkovym. Zhitie i dela Marka Avrelia Antonina tsesarya rimskago, s sobstvennymi premudrymi ego rassuzhdeniyami o sebe samom; s nemetskago na rossiiskoi yazyk perevedennyaya Sergeem Volchkovym. Volchkov. 1760.

Zhitie i dela Marka Avrelia Antonina tsesarya rimskago, s sobstvennymi premudrymi ego rassuzhdeniyami o sebe samom; s nemetskago na rossiiskoi yazyk perevedennyaya Sergeem Volchkovym
Collection MAE RAS: МЛ-1016
Image ID: 3931942
↑←→↓+--
Museum inventory number:
МЛ-1016
Title:
Zhitie i dela Marka Avrelia Antonina tsesarya rimskago, s sobstvennymi premudrymi ego rassuzhdeniyami o sebe samom; s nemetskago na rossiiskoi yazyk perevedennyaya Sergeem Volchkovym
Author:
Volchkov Sergei Savvich
Printing-house:
Printery of the Imperial Academy of Sciences
Dating:
1760
Location:
St. Petersburg city
Materials:
leather, carton, paper
Technics:
stamping